contoh tembang jawa dan jenisnya

dalam bahasa jawa tembang jawa di bagi menjadi 3 jenis yaitu tembang macapat, tembang tengahan dan tembang gedhe. berikut contoh tembang jawa berdasarkan jenisnya.

A. tembang macapat ada 11 pupuh:
1. asmaradana
2. dhandhang gula
3. durma
4. gambuh
5. kinanthi
6. maskumambang
7. megatruh
8. mijil
9. pangkur
10. pucung
11. sinom

B. tembang tengahan
1. balabak
2. girisa
3. juru demung
4. wirangrong

C. tembang gedhe
1. citramengeng
2. kusumastuti
3. mintajiwa
4. pamularsih

dalam lirik tambang jawa ada istilah gatra, guru wilangan dan guru lagu.

1. gatra adalah baris lirik, tiap satu baris dinamakan 1 gatra
– dhandhang gula ada 10 gatra(baris)
– gambuh ada 5 gatra (baris)
– kinanthi ada 6 gatra/ baris
– megatruh ada 5 gatra/ baris
– pangkur ada 7 gatra/ baris
– sinom ada 9 gatra/ baris

2. guru wilangan adalah suku kata/ akehing kecap (ucap) utawa suku tembung saben sak gatra
– anoman malumpat sampun =an-om-an-ma-lum-pat-sam-pun = 8 wanda
– prapteng witing nagasari = prap-teng-wit-ing-na-ga-sa-ri = 8 wanda
– mulat mangandhap katingal = mu-lat-mang-an-dhap-ka-ting-al = 8 wanda
– wanodya yu kuru aking = wan-od-ya-yu-ku-ru-ak-ing = 8 wanda
– gelung rusak wor lan kisma = ge-lung-ru-sak-wor-lan-kis-ma = 8 wanda

3. guru lagu adalah aksara kang urip (vokal) ing pungkasaning gatra
– anoman malumpat sampun =u
– prapteng witing nagasari = i
– mulat mangandhap katingal = a
– wanodya yu kuru aking = i
– gelung rusak wor lan kisma = a

Leave a Reply