Kerata basa lengkap

Kerata basa adalah sebuah makna dari pada kata yang sering dikaitkan dengan kehidupan dan juga dapat dimaknai sebagai kepanjangan/ singkatan dari suatu kata tersebuttertentu, sehingga satu kata tersebut dapat menyiratkan makna kalimatnya. Kerata basa juga sering disebut sebagai Jarwa Dhosok, yang berarti penjabaran/keterangan (jarwa) yang disingkat (dhosok/ndhesek). Kata “Kerata basa” sendiri berarti asal-usul kata.

namun demikian adapun kata yang sudah terbentuk kebanyakan hanya di otak-atik maknanya sehingga cocok dengan kata tersebut, karena jaman dahulu orang jawa sangat kreatif dalam mengolah kata sehingga terlihat seperti bahwa kata tersebut adalah penggabungan dari pada kalimat yang di buatnya.

berikut contoh kata yang tergabung dalam kerata basa:

 1. Anak : Karep apa-apa kudu ana lan enak
 2. Adik : Anggere di didik
 3. Ayu : Parase gampang payu
 4. Bapak : Bap apa-apa pepak
 5. Batur : Embat-embating tutur
 6. Bocah : Mangan kaya kebo, gaweyane ora kecacah.
 7. Brekat : Dideleh mak breg terus diangkat
 8. Buta : Kalbu sing ora ditata
 9. Cangkem : Yen ora dicancang ora mingkem.
 10. Cangkir : Kanggo nyancang pikir
 11. Cengkir : Kencenge pikir
 12. Dhalang : Ngudhal piwulang
 13. Denawa : Ngeden hawa (ngumbar hawa napsu)
 14. Desember : Gedhe-gedhene sumber
 15. Dongeeng : Dipaido ora mengeng
 16. Garwa : Sigaraning nyawa
 17. Garbu : Yen ora mbegar ora iso mlebu
 18. Gedhang : Saged padhang, digeget bar madhang.
 19. Gerang : Segere wis arang-arang
 20. Guru : Digugu lan ditiru
 21. Gusti : Bagusing ati
 22. Januari : Hujan saben ari
 23. Kaji : Tekade siji
 24. Kathok : Diangkat sitok-sitok
 25. Kodhok : Teka-teka ndhodhok.
 26. Kotang : Sikute diutang
 27. Krikil : Keri ing sikil
 28. Kupat : Ngaku lepat
 29. Kuping : Kaku njepiping
 30. Kupluk : Kaku nyempluk
 31. Kursi : Yen diungkurake banjur isi
 32. Ludruk : Gulune gelo-gelo, sikile gedrug-gedrug
 33. Maling : Njipuk amale wong sing ora eling
 34. Mantu : Dieman-emani meksa metu
 35. Maratuwa : Mara-mara ketemu tuwa
 36. Nopember : Ana sumber
 37. Ngelmu : Angele yen durung ketemu
 38. Oktober : Untub-untube sumber
 39. Pebruari : Yen mepe mburu ari
 40. Piring : Sepi yen miring
 41. Prawan : Yen pepara (leelungan) kudu wayah awan
 42. Saru : Kasar lan keliru
 43. Sejarah : Sejan ngarah (yen dina riaya/Idul Fitri)
 44. Sekuter : Sambi sendheku mlayu banter.
 45. Sepuh : Sabdane ampuh
 46. Setir : Senajang singset tetep bisa muntir
 47. Simah : Isine omah
 48. Sinom : Isih enom
 49. Sirah : Isine rah
 50. Siti : Isine bulu bekti
 51. Sopir : Yen ngaso mampir (ing warung).
 52. Sruwal : Saru yen nganti uwal
 53. Sulap : Yen kesusu bakal ketilap.
 54. Tandur : Nata karo mundur
 55. Tapa : Tatane kaya wong papa
 56. Tarub : Ditata supaya katon murub
 57. Tayub : Ditata supaya katon guyub
 58. Tebu : Antebe kalbu
 59. Tepas : Titip napas
 60. Tumpeng : Tumindak sing lempeng
 61. Tuwa : Untune wis rowa, ngenteni metune nyawa
 62. Ukir : Ukurane pikir
 63. Wanita : Wani ditata
 64. Wedang : Dianggo gawe kadang
 65. Wedhus : Suwe ora tau adus
 66. Weteng : Ruwet tur peteng

Leave a Reply