KUMPULAN PARIKAN BAHASA JAWA

parikan adalah sebuah pantun bahasa jawa, terdiri dari parikan tunggal yaitu, parikan sing dumadi saka rong gatra atau dua baris. dan parikan rangkep sing dumadi saka patang gatra atau empat baris. parikan ini sering digunakan dalam berbagai acara sebagai pantun untuk memperkenalkan ciri khas budaya jawa.

1. berikut contoh parikan tunggal:

– wedang bubuk gula jawa
yen kepethuk ati lega

– sepet-sepet sawone mentah
di empet-empet selak ra betah

– wajhik kletik gula ajwa
lewih becik sing prasaja

– kembang jagung di pethik cina
barang wis kadhung dikapakna

– manuk emprit menclok godhong tebu
dadi murid sing sregep sinau

– manuk kutut manggunge ngganter
yen ra nurut bisa keblinger

– bayem rine ketan pulukane
ayem atine keturutan kekarepane

– kripik gedhang godong tela
sethithik edhang pada krasa

– kecipir mrambat kawat
nadyan gak mampir nek ketok liwat

2. contoh parikan rangkep:

– esuk nyuling sore nyuling
sulinge arek surabaya
esuk eling sore eling
sing di eling ora rumangsa

– yen kembang-kembange kacang
dudu kembange puspa nyidra
sih cilik di kudang-kudang
bareng gedhe gawe rekasa

– awan-awan aja keluyuran
ana pak mantri numpak sekuter
kapan-kapan aku keturutan
duwe kanca sinaune pinter

– esuk nembang sore nembang
tembangane asmarandana
esuk ngadhang sore ngadhang
sing di undang ra teka-teka

– omeh gentheng saponono
cagak pilar kapuren putih
abot enteng lakonono
ati susah bakale susah

– kulon kali wetan kali
arep liwat ora ana wote
wetan gati kulon gati
arep ditinggal padha abote

– sawonggaling wayange kuno
seng digawe kayune jati
yen eling sambangono
ojo gawe larane ati

– neng jombang kampung sengon
lemah geneng akeh wedhine
nadyan ora sambang nek kirim ingon
nek ora seneng apa mesthine

apa gunane meja lan kursi
kusi pinongko palungguhane
apa gunane organisasi
kuwi pinongko persatuane

nyapu yo nyapu
sapu sada semende cagak
mlaku yo mlaku
nek ketemu kanca yo diajak

Baca Juga  Cara Memanggil Hewan

Leave a Comment