pribahasa jawa dan artinya

E.
135. Edom sumurup ing banyu
– Tindak sing alus ora ngetarani,dadi telik sandi.
– pekerjaan yang bagus dan tersembunyi / mata-mata

136. Eduk sandhing geni
– Gampang nuwuhake perkara
– mudah menimbulkan masalah

131. Emban cindhe emban siladan
– Pilih kasih , ora padha pangrengkuhe siji lan sijine.
– tidak berlaku adil

132. Empol pinecok
– Gampang banget.
– mudah sekali

133. Emprit abuntut bedhug
– Perkara sepelke dadi gedhe
– masalah kecil jadi besar
134. Endhas gundhul dicukur
– Wis ora nduwe ndadak diapusi
– sudah tidak punya apa-apa, masih di bohongi

135. Endhas gundhul dikepeti
– Wis kepenak isih dikepenakake maneh.
– Sudah enak masih di tambah enak lagi

136. Endhas digawe sikil, siki digawe endhas
– Golek pangan kanthi rekasa.
– bekerja keras banting tulang

137. Enggak-enggok lumbu
– Mung manut marang ombyake liyan.
– hanya nurut sama orang lain

138. Enggon Cina didoli dom
– Wong pinter diumuki.
– orang pintar di datangi

139. Enggon welut didoli udhet
– Wong pinter diumuki kepinteran.
– orang pintar di didatangi untuk belajar

140. Entek golek kurang amek
– Nguman-uman wong sakatoge, tembunge ora ana enteke.
– bicaranya tidak ada habisnya

141. Entek jarake
– Entek kasugihane.
– habis kekayaannya

142. Entek ngomah entek ngalas
– Entek sakabehe, ora ana sisane.
– habis ludes tak tersisa

143. Enthengan bau
– Seneng tetulung rumagang gawe.
– suka menolong orang yang susah

144. Enthengan tangan
– Cengkiling ,seneng mara tangan ; seneng milara.
– suka mukul

145. Esuk kedhele sore tempe
– Guneme mencla-mencle.
– bicaranya tidak dapat dipercaya

146. eman-eman ora keduman
– karepe eman malah awake dewe ora keduman
-niatnya bagus malah tidak kebagian

147. embat-embat celarat
– wong kang nyambut gawe kanthi ngati-ati banget
– orang yang bekerja sangat berhati-hati sekali

Leave a Reply