tegese tembung-tembung bahasa jawa

tegese tembung-tembung adalah arti dari pada kata yang sering digunakan untuk menyatakan sesuatu, bisa jadi di gunakan dalam kata istilah atau kata kiasan. tegese tembung-tembung juga merupakan persamaan kata dalam bentuk kalimat.

berikut contoh tegese tembung-tembung dalam bahasa jawa:

AGUNG.

 1. agung banyune : banyune akeh tur kebek
 2. agung gegayuhane : dhuwur/gedhe panjangkane
 3. diugung : diuja
 4. ngegungake : merlikake, ngendelake
 5. pangeran kang agung : Gusti Allah
 6. priyagung : priyayi gedhe
 7. sagunging kelepatan :sakabehing keluputan
 8. tawon agung : arane tawon

ANGGUNG.

 1. Gumrunggung : Nggereng, gemrenggeng
 2. Kutut manggung : Arane gendhing
 3. Manggung dadi lakon :Tansah dadi lakon
 4. Pancal panggung :Arane jaran (sikil papat sak ndhuwure tracak wulune putih
 5. Panggung : Papan tontonan, jejeran wayang
 6. Sila panggung : Sila sing dhengkule diangkat dhuwur (lumrahe silane wong wadon)
 7. Sila Tumpang : Sila sing sikil siji tumumpang sikil liyane (silane dhalang)
 8. Wayange dipanggung : Wayange dijejer ing kelir

BABAT.

 1. Babat alas : Ngethoki wit-witan ing alas.
 2. Babat dalan : Ngawiti penggaweyan.
 3. Babat Tanah Jawa : Arane buku wacan sing nyritakake Tanah Jawa.
 4. Iwak babat : Perangane jerohan sapi.

BANYU.

 1. Banyumas, Banyuwangi :Jenenge kutha.
 2. Banyu pahatan :Banyu saringan.
 3. Banyu panguripan :Banyu sing njalari awet urip.
 4. Banyu keras :Banyu kanggo matri.
 5. Banyu tawa :Banyu wantah.
 6. Banyu rasa :Banyu kaya wesi (isine thermometer).
 7. Banyu wulu :Banyu kanggo wudlu.
 8. Dak bebanyu :Dak bebuwang.
 9. Dibanyu :Jagone diresiki nganggo banyu.
 10. Lumbu banyu :Lumbu sing empuk.
 11. Mbanyu mili :Ndlidir, ora ana pedhote.
 12. Mbanyoni sawah :Ngelebi sawah.
 13. Pacar banyu :Arane wit/tanduran.
 14. Tunggal banyu :Tunggal guru.

LABUH.

 1. Dilabuhi : Dibelani (direwangi).
 2. Dilabuhi pati :Ditohi pati.
 3. Labuh negara :Mbelani negara.
 4. Mangsa labuh :Mangsa nggarap sawah.

LARA.

 1. Lara atine :Serik, gething.
 2. Nglara ati :Gelem, ngrekasa.
 3. Lara ayu :Cacaren.
 4. Lara branta :Kesengsem, keyungyun.
 5. Lara lapa : Nglakoni susah.
 6. Kelara-lara :Tansah rekasa.
 7. Lara owah :Edan/gendheng.
 8. Utang lara :Ndadekake larane liyan.

OLAH.

 1. Diolah : Digarap, dimasak.
 2. Olah kapandhitan : Nggladhi carane dadi pandhita.
 3. Olah kaprajuritan : Nggladhi carane dadi prajurit.
 4. Olah perang :Nggladhi/latihan perang.
 5. Olah praja :Mrenata praja (negara).
 6. Olah-olah :Masak gawe panganan.
 7. Olahraga :Ngolah raga (awak) supaya sehat.

RAJA.

 1. Raja :Sing nguwasani negara (kraton).
 2. Raja brana :Donya bandha.
 3. Raja darbe :Keduwenan (omah, lemah, beka-kas, lsp).
 4. Raja keputren :Pakeyan nganten.
 5. Raja kawista :Arane gedhang.
 6. Raja kaya :Ingon-ingon (sapi, kebo, wedhus, lsp).
 7. Raja lele :Arane beras.
 8. Raja pati: Pepati.
 9. Raja peni:Perhiasan (gelang, kalung, lsp).
 10. Raja naga :Arane ula naga (pewayangan).
 11. Sri Maha Raja :Ratu gung binathara.

SABRANG.

 1. Bangsa Sabrang :Bangsa manca.
 2. Brang wetan :Sisih wetan.
 3. Godhong sabrang :Godhong lombok.
 4. Nyabrang kali:Liwat kali.
 5. Pangeran Sabrang Lor :Raden Patah.
 6. Ratu Sabrang :Ratune bangsa manca.

SARI.

 1. Sari :Pathi.
 2. Sari (sandhangan) :Sandhangane wong wadon ing india.
 3. Sarining pangan : Pathine pangan.
 4. Buah sari :Kembar manyang (janur lan woh-wohan).
 5. Awot sari :Age-age nyungkem/nyembah.
 6. Kasur sari :Kasur sing apik tur wangi.
 7. Naga sari : Arane panganan.
 8. Ngetolake sari :Ngetokake ganda wangi.
 9. Rebut sari :Apik-apikan ngronce kembang.

TAUN.

 1. Taunan : Suwene pirang-pirang taun.
 2. Taun wastu :Taun sing umure 365 dina.
 3. Taun wuntu :Taun sing umure 366 dina.
 4. Kayu taun :Kayu sing gelis gedhe mung sawetara taun.
 5. Naun :Wis pirang-pirang taun.
 6. Nyetauni :Wis wayah setaun.
 7. Taun Hijriyah :Penanggalan Islam.
 8. Taun Masehi :Penanggalan umum.
 9. Taun Jawa :Penanggalan Jawa.

TIMBANG.

 1. Timbangan :Bekakas kanggo nimbang.
 2. Timbang nganggur :Alane nganggur.
 3. Timbangana kabecik-ane liyan :Walesen kabecikane liyan.
 4. Timbangen sing temen :Pikiren temenan.
 5. Bobot timbang :Gumantung.
 6. Nimbangake :Kepingin weroh bobote.
 7. Ora timbang :Ora cocok, ora manthuk.
 8. Wis timbang :Wis cocok, wis laras.

AGUNG.agung banyune : banyune akeh tur kebek

agung gegayuhane : dhuwur/gedhe panjangkane

diugung : diuja

ngegungake : merlikake, ngendelake

pangeran kang agung : Gusti Allah

priyagung : priyayi gedhe

sagunging kelepatan :sakabehing keluputan

tawon agung : arane tawon

ANGGUNG.

 1. Gumrunggung : Nggereng, gemrenggeng
 2. Kutut manggung : Arane gendhing
 3. Manggung dadi lakon :Tansah dadi lakon
 4. Pancal panggung :Arane jaran (sikil papat sak ndhuwure tracak wulune putih
 5. Panggung : Papan tontonan, jejeran wayang
 6. Sila panggung : Sila sing dhengkule diangkat dhuwur (lumrahe silane wong wadon)
 7. Sila Tumpang : Sila sing sikil siji tumumpang sikil liyane (silane dhalang)
 8. Wayange dipanggung : Wayange dijejer ing kelir

BABAT.

 1. Babat alas : Ngethoki wit-witan ing alas.
 2. Babat dalan : Ngawiti penggaweyan.
 3. Babat Tanah Jawa : Arane buku wacan sing nyritakake Tanah Jawa.
 4. Iwak babat : Perangane jerohan sapi.

BANYU.

 1. Banyumas, Banyuwangi :Jenenge kutha.
 2. Banyu pahatan :Banyu saringan.
 3. Banyu panguripan :Banyu sing njalari awet urip.
 4. Banyu keras :Banyu kanggo matri.
 5. Banyu tawa :Banyu wantah.
 6. Banyu rasa :Banyu kaya wesi (isine thermometer).
 7. Banyu wulu :Banyu kanggo wudlu.
 8. Dak bebanyu :Dak bebuwang.
 9. Dibanyu :Jagone diresiki nganggo banyu.
 10. Lumbu banyu :Lumbu sing empuk.
 11. Mbanyu mili :Ndlidir, ora ana pedhote.
 12. Mbanyoni sawah :Ngelebi sawah.
 13. Pacar banyu :Arane wit/tanduran.
 14. Tunggal banyu :Tunggal guru.

LABUH.

 1. Dilabuhi : Dibelani (direwangi).
 2. Dilabuhi pati :Ditohi pati.
 3. Labuh negara :Mbelani negara.
 4. Mangsa labuh :Mangsa nggarap sawah.

LARA.

 1. Lara atine :Serik, gething.
 2. Nglara ati :Gelem, ngrekasa.
 3. Lara ayu :Cacaren.
 4. Lara branta :Kesengsem, keyungyun.
 5. Lara lapa : Nglakoni susah.
 6. Kelara-lara :Tansah rekasa.
 7. Lara owah :Edan/gendheng.
 8. Utang lara :Ndadekake larane liyan.

OLAH.

 1. Diolah : Digarap, dimasak.
 2. Olah kapandhitan : Nggladhi carane dadi pandhita.
 3. Olah kaprajuritan : Nggladhi carane dadi prajurit.
 4. Olah perang :Nggladhi/latihan perang.
 5. Olah praja :Mrenata praja (negara).
 6. Olah-olah :Masak gawe panganan.
 7. Olahraga :Ngolah raga (awak) supaya sehat.

RAJA.

 1. Raja :Sing nguwasani negara (kraton).
 2. Raja brana :Donya bandha.
 3. Raja darbe :Keduwenan (omah, lemah, beka-kas, lsp).
 4. Raja keputren :Pakeyan nganten.
 5. Raja kawista :Arane gedhang.
 6. Raja kaya :Ingon-ingon (sapi, kebo, wedhus, lsp).
 7. Raja lele :Arane beras.
 8. Raja pati: Pepati.
 9. Raja peni:Perhiasan (gelang, kalung, lsp).
 10. Raja naga :Arane ula naga (pewayangan).
 11. Sri Maha Raja :Ratu gung binathara.

SABRANG.

 1. Bangsa Sabrang :Bangsa manca.
 2. Brang wetan :Sisih wetan.
 3. Godhong sabrang :Godhong lombok.
 4. Nyabrang kali:Liwat kali.
 5. Pangeran Sabrang Lor :Raden Patah.
 6. Ratu Sabrang :Ratune bangsa manca.

SARI.

 1. Sari :Pathi.
 2. Sari (sandhangan) :Sandhangane wong wadon ing india.
 3. Sarining pangan : Pathine pangan.
 4. Buah sari :Kembar manyang (janur lan woh-wohan).
 5. Awot sari :Age-age nyungkem/nyembah.
 6. Kasur sari :Kasur sing apik tur wangi.
 7. Naga sari : Arane panganan.
 8. Ngetolake sari :Ngetokake ganda wangi.
 9. Rebut sari :Apik-apikan ngronce kembang.

TAUN.

 1. Taunan : Suwene pirang-pirang taun.
 2. Taun wastu :Taun sing umure 365 dina.
 3. Taun wuntu :Taun sing umure 366 dina.
 4. Kayu taun :Kayu sing gelis gedhe mung sawetara taun.
 5. Naun :Wis pirang-pirang taun.
 6. Nyetauni :Wis wayah setaun.
 7. Taun Hijriyah :Penanggalan Islam.
 8. Taun Masehi :Penanggalan umum.
 9. Taun Jawa :Penanggalan Jawa.

TIMBANG.

 1. Timbangan :Bekakas kanggo nimbang.
 2. Timbang nganggur :Alane nganggur.
 3. Timbangana kabecik-ane liyan :Walesen kabecikane liyan.
 4. Timbangen sing temen :Pikiren temenan.
 5. Bobot timbang :Gumantung.
 6. Nimbangake :Kepingin weroh bobote.
 7. Ora timbang :Ora cocok, ora manthuk.
 8. Wis timbang :Wis cocok, wis laras.

Leave a Reply