tembung homonim basa jawa lengkap

tembung homonim yaiku tembung-tembung kang padha pangucapane lan padha panulisane, nanging beda tegese sebab asale tembung kang beda ( kata yang sama namun dapat diartikan lain tergantung kalimat yang membawa kata homonim tersebut/ satu kata bisa berlainan makna tergantung asal kata tersebut).
contoh:
duite amblas = uangnya hilang/ilang
wonge wis amblas = orangnya sudah pergi/lunga

berikut contoh yang disebut tembung homonim:

A.

 1. adu = tarung, gathuk.
 2. Amblas = ilang, lunga.
 3. aji = donga, raja.
 4. arep = gelem, bakal.
 5. antep = swara gedhe, abot seru.
 6. apus = kendhaline jaran, goroh.
 7. asah = ngumbah piring, nggosok nganti alus.
 8. atur = (di) wenehake, tata.
 9. asta = (di) cekel, tangan.
 10. angker = gampang nesu, ora kena diambah.

B.

 1. Badan = riyaya lebaran, awak.
 2. babak = tumrap rita, mlecet kulite.
 3. baya = arane kewan, mutawatiri.
 4. bak = lungguhan ana ing kreta/mobil, wadah banyu.
 5. baut = piranti sekrup, wasis seru.
 6. blanja = tuku barang-barang, jatah.
 7. bandha = barang dagangan, barang kesuguhan.
 8. bale = amben, omah.
 9. buk = orang kalah ora menang, urung-urung banyu.
 10. bledug = anak gajah, lebu.

C.

 1. Catur= arane dolanan, kandha, gunem.
 2. cacah = dirajang, wilangan.
 3. celeng = jenenge kewan/babi alasan, wadhah dhuwit.
 4. cucuk = cangkeme kewan, manuk, cocog.

D.

 1. Dalem = aku, omah.
 2. dangu = (di)takoni, suwe.
 3. duka = nesu, embuh.
 4. dhateng = menyang, teka.
 5. dhasar = (di)tata (dagangan), perangan ngisor.
 6. dadar = (di)teter, gorengan endog.
 7. donya = barang kesugihan, jagad.
 8. dhapur = pawon, rupa, praen.

G.

 1. Ganep = ora ganjil, ora kurang.
 2. guru = paugeran, wong sing wulang wurug.
 3. gudhang = omah nyimpen barang-barang.
 4. golek = kaya boneka, ngupaya.
 5. gunggung = ngalem, jumlah.

J.

 1. Jati = arane wit, nyata.
 2. jaja = ngiderake dagangan, dhadha.
 3. jujul = dhuwit turahane mbayar, ora sedheng.
 4. jumeneng = ngadeg, madeg ratu.
 5. jangka = pangangkah, piranti sekolah.
 6. jangkar = nyebut arane cilik, wesi gantungane prau.

K.

 1. Kanthil =arane kembang, gumantung ing.
 2. kaca = raine buku, kaca.
 3. kala = jiret, cilaka, wektu, nalika.
 4. kalong = lawa gedhe, suda sethithik.
 5. kajeng = karep, gelem, kayu.
 6. kendhat = nglalu, pedhot.
 7. kedalon = kewengen, kematengen.

L.

 1. Layar = sandhangan aksara, kaine prau.
 2. labuh = arep rendheng, kabecikan, jasa.
 3. laras = (di)gagas, runtut, cocog.
 4. langkung = luwih, liwat.

M.

 1. Mangsa = pangan, wektu.
 2. mari = waras, wis rampung.
 3. mawa = geni areng, nganggo.
 4. mara = coba ta, teka nyedhaki.
 5. Mas = sebutane wong lanang, logam sing regane larang.
 6. nuwun = njaluk, terima kasih.
 7. nata = mgrakit, ratu.

P.

 1. Pasang = banjir, (di)tata ing.
 2. para = bakul mas inten, diperang-perang.
 3. panci = ditetepake bageane, kuali wesi.
 4. pondhok = gubug ana ing alas, pesantren.
 5. pijer = kupu cilik, tansah.
 6. panjak = tukang laden pandhe, niyaga.
 7. pas = banjur, ora turah, orang kurang.

R.

 1. Rewang = kanca kanthi, batur.
 2. receh = seneng guneman, dhuwit pecahan.
 3. resik = entek babar pisan, ora reged.
 4. rukun = bali maneh, guyub.

S.

 1. Saur = mangan bengi, wangsulan.
 2. saka = nerangake asale, cagak.
 3. sampun = aja, wis.
 4. sepet = rasane sawo mentah, kulite krambil.

T.

 1. Tawa = tawar,ngandhakake regane.
 2. tedha = njaluk, pangan.
 3. tuhu = temen, arane manuk.

W.

 1. Wayah = putu, wektu.
 2. waja = untu, wesi atos.

Leave a Reply