tembung kosok balen lengkap

Tembung kosok balen adalah sebuah kata yang berlawanan atau kebalikan dalam bahasa indonesia di sebut antonim atau lawan kata. tembung kosok balen sering digunakan untuk membuat kalimat sindiran atau kalimat yang berlawanan. berikut ini telah saya rangkum kata-kata antonim atau tembung kosok balen dengan lengkap.

berikut contoh tembung kosok balen:

A.
andhap x inggil
andhap ansor x deksura
adhem x panas
adil x sewenang-wenang
ageng x alit
agung x asat
akas x alon
akeh x sathithik
ala x becik
ambang x kalem
amber x asat
amem x grapyak
angok x rob, amber
arang x kerep
asor x unggul
atos x empuk

B.
bagus x elek
mbangir x pesek
banter x alon
bathi x rugi
becik x ala
begja x cilaka
bener x luput
bening x buthek
biyen x saiki
brangasan x sabar
budhal x teka
bungah x susah

C.
dawa x cendhak
dhewe x bareng
dhisik x kari
dhoyong x jejeg
ndhudhuk x ngurug
dhuwur x edhek
duka x rena
dursila x susila

One Response

Leave a Reply