Tembung sanepan basa jawa lengkap

Tembung sanepan adalah tembung/ unen-unen sing ngemu tegese kosok balen atau kata-kata yang mengandung arti bahasa kiasan kebalikannya.

Berikut contoh tembung sanepan:

 1. Abang dluwang = putih/pucet banget.
 2. Abot kapuk = entheng banget.
 3. Abot merang sagedheng = entheng banget.
 4. Agal glepung = lumer banget.
 5. Aji godhong garing = ora ĺnĺ ajine.
 6. Amba godhong kelor = ciyut banget.
 7. Anteng kitiran = polah ora karuwan.
 8. Arang kranjang = kerep banget.
 9. Arang wulu kucing = akeh/kerep banget.
 10. Arum jamban = banger banget.
 11. Atos debog = empuk banget.
 12. Banter keyong = alon banget.
 13. Bening leri = butheg banget.
 14. Benjo tampah = bunder banget.
 15. Brintik linggis = lurus/kaku banget.
 16. Dhuwur kencur = endhek banget.
 17. Gedhe gurem = cilik banget.
 18. Jero tapak meri = cethek banget.
 19. Kandel kulit bawang = tipis banget.
 20. Kedhep tesmak = jinggleng/mentheleng.
 21. Kuning silit kwali = ireng banget.
 22. Kuru semangka = lemu banget.
 23. Landhep dhengkul = kethul banget.
 24. Legi bratawali = pait banget.
 25. Lemes pikulan = kaku banget.
 26. Lonjong mimis = mlayu.= banter banget.
 27. Pait madu = legi banget.
 28. Peret beton = lunyu banget.
 29. Resik peceren = reged banget.
 30. Rindhik asu digitik = cepet banget.
 31. Suwe banyu sinaring = cepet banget.
 32. Suwe mijet wohing ranti = cepet banget.

Leave a Reply