tembung wilangan saperangan

tembung wilangan saperangan adalah tembung/ kata yang digunakan untuk menyatakan jumlah suatu benda yang disebutkan bersama-sama/ saperangan, contoh gelas sak cangkir, daging sak irisi, banyu sak tetes.

Berikut ini nama-nama wilangan saperangan.

 1. Banyu satetes
 2. Bawang sasiyung
 3. Beras saelas
 4. Bolah saukel
 5. Bongko sawungkas
 6. Cangkir sagagrag
 7. Daging sairis
 8. Dra sajodho
 9. Duk sakakap
 10. Gambir sakerek
 11. Gamelan sarancag
 12. Gedhang sauler, salirang
 13. Godhong sapapah
 14. Gula satangkep
 15. Iwak sakepis
 16. Jae sarempang
 17. Jagung saontong
 18. Jaran sarakit
 19. Jarit salembar
 20. Jeruk seajar
 21. kangkung saiket
 22. Kembang segagang
 23. Kencur sagrigih
 24. Kertas salembar
 25. Klengkeng saombyok
 26. Krambil sajanjang
 27. Lawe sagemuh
 28. Lenga sagendul
 29. Omah sawuwung
 30. Panah salakon
 31. Pete sabengkak, samata
 32. Pring saeros, salonjor
 33. Rokok saeler, sabungkus
 34. Sandhal sapasang
 35. Sandhangan sapengadeg
 36. Sate sasunduk
 37. Sawah sakedhak
 38. Sega sapulukan
 39. Semangka salining
 40. Suruh sacandhik
 41. Suweng sasele
 42. Tebu salonjor, sauyun
 43. Tela satenggok
 44. Tembako satampang, sajamang
 45. Uyah sawuku
 46. Wedang sagelas

Leave a Reply